Tarragona, 8, 9 i 10 de novembre de 2018

Circulars

PRIMERA CIRCULAR

XV Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica
Tarragona, 8, 9 i 10 de novembre de 2018

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) convoca la XV Trobada, la reunió científica general que, cada dos anys, té per objectiu acollir els treballs de recerca i les activitats que duen a terme les persones associades, així com els treballs de totes les persones interessades en la història de la ciència i de la tècnica que hi vulguin participar. En aquesta ocasió, la Trobada tindrà lloc a la ciutat de Tarragona.

Àmbits científics proposats

 1. Ciència i tècnica
 2. Instruments científics i museus de ciència
 3. Història de la ciència i ensenyament
 4. Medicina i salut
 5. Tecnologies i energia: química, nuclear…
 6. Qualsevol altre àmbit relacionat amb la història de la ciència i la tècnica

Us animem a presentar propostes de sessions en aquests àmbits científics. Les propostes s’han d’enviar fins al 30 de març de 2018 a l’adreça electrònica trobada2018schct@gmail.com i han d’incloure el nom de la persona o les persones coordinadores, el títol, un breu resum de la sessió i els títols provisionals de les comunicacions que integraran la proposta conjunta.

Comunicacions orals, pòsters i vídeos

Els autors també poden fer propostes en la modalitat de comunicacions orals —no agrupades en sessions—, de pòsters o de vídeos. El termini d’enviament de les contribucions és del 15 d’abril al 31 de maig de 2018. Els resums dels pòsters i de les comunicacions que no arribin dins el termini establert no apareixeran en el programa de la Trobada.

Cal enviar les propostes a l’adreça trobada2018schct@gmail.com i indicar en l’assumpte «Trobada 2018 – comunicació», «Trobada 2018 – pòster» o «Trobada 2018 – vídeo» segons la modalitat.

Els pòsters s’exposaran a la sala habilitada durant la Trobada i també s’inclouran al llibre de resums. Els autors els podran presentar en el marc d’una sessió específica. Es convoca, com en anys anteriors, el Premi Trobada SCHCT al millor pòster. Igualment, els vídeos seran presentats i discutits en el marc d’una sessió pròpia, si bé poden estar lligats a una sessió específica de la Trobada. Es convoca, també, el Premi Trobada SCHCT al millor vídeo. Cada persona pot defensar una sola comunicació o dues en el cas que les presenti en col·laboració amb altres inscrits.

El Comitè Científic pot recomanar als autors la modalitat de presentació. L’acceptació de les contribucions es comunicarà abans del dia 15 de juny de 2018.

 

 

Conferències i activitats paral·leles

 

Durant la Trobada s’organitzaran conferències plenàries, taules rodones, rutes i itineraris culturals per la ciutat de Tarragona. Totes aquestes activitats s’anunciaran, oportunament, al programa definitiu.

 

Inscripcions

 

 • Quota d’inscripció reduïda socis: 70 € per als socis de l’SCHCT (pagaments fins al 30 de setembre de 2018).
 • Quota d’inscripció reduïda general: 90 € per a la resta de persones (pagaments fins al 30 de setembre de 2018).
 • Quota d’inscripció amb recàrrec: 180 € (pagaments a partir de l’1 d’agost de 2018).

 

Terminis d’inscripció

 

Quotes reduïdes: del 10 de juny al 30 de setembre de 2018.

 

Quota amb recàrrec: de l’1 d’octubre al 4 de novembre de 2018.

 

El formulari d’inscripció estarà disponible durant el període d’inscripció al web de la Trobada: http://15-thct.espais.iec.cat/inscripcions. El pagament s’ha de fer efectiu per mitjà de targeta de crèdit, en línia a partir del mateix formulari o per transferència bancària.

 

IMPORTANT: si necessiteu factura, el rebut en PDF que us envia el formulari, un cop inscrits, facilita l’enllaç per a sol·licitar-la. Totes les persones participants en la Trobada han d’emplenar el formulari d’inscripció.

 

Beques

 

La Societat ofereix beques d’inscripció i beques de viatge i allotjament per a estudiants i llicenciats en situació d’atur i per a les persones que en demostrin la necessitat, sempre que siguin socis de l’SCHCT. Recordem que la quota de soci és de 20 € anuals per als estudiants i llicenciats en atur. Per a associar-vos a l’SCHCT feu servir el formulari disponible a l’enllaç  Associar-se a l’SCHCT

 

Totes les persones interessades a obtenir una beca han d’enviar una sol·licitud, abans d’inscriure’s a la Trobada i fins al 10 de juny de 2018, a trobada2018schct@gmail.com, i indicar-hi l’ajut que sol·liciten, el motiu de la petició i, si correspon, el centre on són alumnes. Quan se’ls comuniqui la resolució, podran formalitzar la inscripció al formulari (http://15-thct.espais.iec.cat/inscripcions) d’acord amb la beca que se’ls hagi concedit. Les sol·licituds no concedides podran formalitzar la inscripció en quota reduïda fins al 30 de setembre de 2018.

 

Dates que cal recordar

 

 • 30 de març: data límit per a presentar propostes de sessions.
 • Del 15 d’abril al 31 de maig: termini d’enviament de resums de comunicacions, pòsters i vídeos.
 • 15 de juny: comunicació de l’acceptació de les contribucions (comunicacions, pòsters i vídeos).
 • 20 de juny: data límit de sol·licitud de beca.
 • Del 10 de juny al 30 de setembre: termini de pagament per a inscripcions reduïdes.
 • De l’1 d’octubre al 4 de novembre: termini de pagament per a inscripcions amb recàrrec.

 

Per a més informació:

 

schct@iec.cat

trobada2018schct@gmail.com

 

 

 

Tarragona-Barcelona, 8 de gener de 2018